Menu

Profile


Member since: 2017-09-10 20:34:39


My Projects

IAS_Domoticz_PIR_Lidar_to_relay

2de generatie van de PIR_to_relay app, die nu ook een Lidar sensor bevat, waardoor aanwezigheid van een persoon "gemeten" kan worden ook zonder dat er beweging is (PIR de...

Rookmelder_Domoticz

PIR_to_relay

Project: PIR-to_relay Lees een PIR gekoppeld aan ESP8266 platform uit. Communiceer via MQTT naar Domoticz. Domoticz schakelt hiermee een relais aan. Stuurt via MQTT een bericht...

Domoticz to relay

Domoticz to relay v4.2.7


My Hardware

1X NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)

1X NodeMCU 1.0 (ESP-12E Module)
The Development Kit based on ESP8266, integates GPIO, PWM, IIC, 1-Wire and ADC all in one board. Power your developement in the fastest way combinating with NodeMcu Firmware!