Menu

PIR_to_relay

Project: PIR-to_relay

Lees een PIR gekoppeld aan ESP8266 platform uit. Communiceer via MQTT naar Domoticz. Domoticz schakelt hiermee een relais aan. Stuurt via MQTT een bericht naar een ESP8266 platform waaraan een relais is gekoppeld.

In dit programma wordt een (1) ESP platform gebruikt waaraan zowel de PIR als het relais zijn gekoppeld

Added by


Used App

  • Personal app